Referaty

Temat: „Układ Słoneczny”

Na Seminarium należy przygotować trwający około 15 minut referat związany z tematem przewodnim, który brzmi „Układ Słoneczny”. Będziecie mieli do dyspozycji rzutnik oraz tablice z pisakami. Akceptujemy referaty zarówno
z prezentacją multimedialną jak i bez.

Termin!

Tematy referatów należy podać przy zgłaszaniu się na seminarium.
Do tematu referatu należy dołączyć abstrakt (krótki, 2-3 zdaniowy opis referatu, który będzie podany do publicznej wiadomości)

Proponowane tematy

W poniższym pliku znajduje się lista proponowanych tematów referatów, a także poradnik „Jak zrobić dobry referat”. Można oczywiście wymyślić własny temat, jeżeli tylko będzie zgodny z tematem przewodnim sesji.

Tematy&Poradnik